ثبت نام در کارگا ها

شما می توانید به صورت انلاین ثبت نام نمایید با انتخاب روز های مورد نظر خود  و واریز  وجه در دوره و کارگاه های ترک سیگار شرکت کنید.