نامیدی از ترک سیگار

100

نامیدی از ترک یکی از بزرگترین موانع تصمیم گیری برای ترک سیگار و قدم گذاشتن در مسیر رهایی همیشگی از سیگار است.
منشاء نامیدی از ناآگاهی و انتخاب روش های ناکارامد برای ترک سیگار و در نتیجه شکست در ترک سیگار است. همانطور که در مقاله روشهای ترک سیگار بیان شد روشهای ناکارآمد گرچه شاید بتواند بطور موقت شما را از سیگار دور کند ولی دیر یا زود بعلت حس محرومیتی که برای شما بوجود میاورد به شکست منجر خواهد شد و دستاوردی بغیر از نامیدی از ترک و القاء حس بی اراده بودن و ناتوانی در برابر سیگار نخواهد داشت و باعث خواهد شد شما خود را بازنده ای ناتوان در برابر سیگار بدانید و هیچگاه برای ترک سیگار اقدام نکنید.

یکی از ترفند های شرکت های تولید دخانیات برای منحرف کردن ذهن افراد سیگاری از ترک سیگار ارائه راهکارهای نادرست و ناکارامد برای ترک سیگار است .هدف این مافیای بزرگ این است افراد سیگاری را به این نتیجه برساند که ترک سیگار کاری غیر ممکن و یا حداقل بسیار سخت و دشوار است.

ولی سوال اینجاست که چرا این شرکت ها و تولید کننده های سیگار اینچنین تلاش می کنند که افراد سیگاری نتوانند سیگار را ترک کنند و برای همیشه سیگاری باقی بمانند؟

جواب این سوال بسیار واضح است . هدف تداوم حرکت جریان پول بسمت حسابهای بانکیبواسطه سیگاری ماندن افراد جامعه است.

نامیدی ما را از حرکت بسمت پیروزی وا می دارد.
امیدوار باش ترک سیگار آسان و شگفت انگیز است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =