مرور رده

اثر سیگار

لذت بردن از سیگار

چه کسانی و چرا از سیگار کشیدن لذت میبرند ؟ بعضی از افراد سیگاری همواره بر این موضوع پافشاری می‌کنند که از کشیدن سیگار لذت می‌برند. آنها با افتخارعنوان می‌کنند که سیگار کشیدن برایشان لذت بخش است و نیازی به کنار گذاشتن آن ندارند. به طور…
ادامه مطلب ...